TOP

藝術家

WANG YI MENG 王軼猛
王軼猛WANG YI MENG
B.1922   
行書五言對聯
行書五言對聯
134.5×34 ㎝ ×2
抱歉,目前沒有資料
抱歉,目前沒有資料
抱歉,目前沒有資料